Concrete roadmap windturbines op de Noordzee aangeboden aan minister Van der Hoeven

By Chris Westra on

roadmap

De Noordzee wordt voor Nederland het ‘Slochteren van de windenergie’. Tenminste, als we de roadmap volgen, die EZ-minister Van der Hoeven op woensdag 25 maart om 16.30 uur ontvangt uit handen van de windenergietopdeskundigen Chris Westra en Jos Beurskens, directieleden van We@Sea.

Het plan geeft concreet aan hoe Nederland de regeringsdoelstelling van 6000 MW offshore windenergie in 2020 en een verdere groei naar 20.000 MW daadwerkelijk kan realiseren.
De roadmap behelst de bouw van tenminste twaalfhonderd windturbines. Dat is een geweldige onderneming, kwantitatief en kwalitatief. Er zullen duizenden tonnen staal en beton nodig zijn. Er moet een omvangrijk elektrisch netwerk op zee worden aangelegd om alle turbines aan te sluiten. Dat biedt werkgelegenheid aan duizenden gekwalificeerde mensen.
Kortom: een hele onderneming. Maar wel een die loont, want er ligt een zee aan groene stroom te wachten en een economische impuls van grote klasse. Een investering in een duurzame ontwikkeling!
Zo’n onderneming verdient daarom een passend stimulerend, vooruitziend en integraal overheidsbeleid dat gezamenlijk met marktpartijen moet worden opgepakt. Juist in deze tijd.
Vooruitziend betekent dat het beleid rekening moet houden met voorbereidingstijden en dat beleidslijnen voor lange tijd (tot 2020) worden vasten veilig gesteld.
Integraal betekent dat de geschetste maatregelen in onderlinge samenhang worden uitgevoerd. Een Regieorgaan waarin de overheid en relevante marktpartijen samen werken zorgt ervoor dat de ambitie kan worden waargemaakt.
De roadmap concretiseert wat de regeringsdoelstelling van 6.000 MW aan offshore windvermogen betekent en vergt, inclusief een tijdschema, een kostenoverzicht en een mogelijke financieringswijze.
Nadat minister Van der Hoeven de roadmap in het Haagse Nieuwspoort (Van der Poelzaal) heeft ontvangen zal zij reageren op de inhoud van het plan. De bijeenkomst plus persconferentie begint om 16.30 uur.

Download brochure: