De fundaties voor windpark Egmond aan Zee staan! (amalia fimpje)

By Chris Westra on

De vissen en de zeehonden zullen blij zijn, want op vrijdag 28 juli 2006 is de laatste van de 36 funderingspalen voor het windpark van Shell/Nuon geslagen. Onderzoekers van Imares Ijmuiden, voorheen het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek, hebben het geluid onder water gemeten tijdens het heien van enkele palen. Ook voor de bouw is het geluid op dezelfde plaats gemeten met een onderwatermicrofoon en computer. Het geluidsniveau van het heien is afhankelijk van de samenstelling van de zeebodem. De resultaten van het geluidsonderzoek van voor en tijdens de bouw van het windpark zullen aan het eind van het jaar verschijnen. Wanneer het windpark in bedrijf is zullen ook geluidsmetingen onder water worden uitgevoerd. Het doel van deze onderzoeken is om vast te stellen wat de invloed is van het windparkgeluid op de dieren in de omgeving.

Het geluid zowel boven als onder water van het heien van de fundatiepalen zou vogels kunnen afschrikken of schadelijk kunnen zijn. Tijdens het slaan van drie palen waren onderzoekers op zee om te zien hoe zeevogels op het heien reageerden. Met een eigen schip voeren ze tijdens het heien in en buiten de locatie van het windpark, telden ze de aanwezige vogels en bestudeerden hun gedrag.

Duikende vogels waren in de periode dat er geheid werd niet of nauwelijks aanwezig, omdat ze naar broedlocaties waren uitgeweken. Meeuwen en sterns waren er wel; ze bleken zich weinig van het heien aan te trekken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>