“The final results” – Onderzoeksresultaten van de impact van offshore windparken op mensen, dieren en het milieu.

By Chris Westra on

“The final results” – De resultaten van acht jaar onderzoek naar de gevolgen van offshore windparken op mensen, dieren en bodemleven.

In Denemarken is bij de twee offshore windparken Horns Rev en Nysted ecologisch onderzoek gedaan. De resultaten van het onderzoek zijn eind vorig jaar gepresenteerd tijdens een conferentie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De resultaten van het onderzoek staan in een 142 bladzijden tellend mooi vormgegeven boek dat eind vorig jaar op een conferentie in Hellsingor werd gepresenteerd.

Vissen, vogels, zeezoogdieren en alles wat op de zeebodem leeft werden gedurende meerdere jaren op verschillende momenten bestudeerd om te zien of ze problemen hadden met de komst van windturbines.
Het onderzoeksrapport is samengesteld door de Deense overheid (Danish Energy Authority), het “Danish Forest and Nature Agency” en de twee eigenaren van de windparken: Dong Energy en Vattenfall. Het rapport werd nog eens kritisch doorgenomen en goed bevonden door een internationaal samengesteld panel van deskundigen op het gebied van Marine Ecologie.
De overwegend positieve resultaten hebben tot de conclusie geleid dat beide windparken de komende jaren verdubbeld mogen worden. Deze geplande windparken zullen dan in 2025 ruim 50% van Deense elektriciteit opwekken.

In het onderzoeksprogramma werden ook de socio-economische effecten en maatschappelijke acceptatie meegenomen. De zichtbaarheid bepaald in grote mate of mensen voor of tegen windenergie zijn. In het algemeen is er een positieve attitude tegenover offshore windparken. In Nysted waar de windturbines beter te zien zijn is men iets negatiever dan bij Norns Rev.

Hoewel alle resultaten lieten zien dat er geen tot nauwelijks effecten waarneembaar zijn, werd toch aan het eind van de conferentie gewaarschuwd voor mogelijke cumulatieve effecten van meerdere windparken op zee. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de barrière-werking voor vogeltrek.

Zeer positief zijn de gevolgen van de windparken voor het leven op de bodem (= benthos) beschreven. Het harde substraat van de fundering van windturbines geeft een verrijking van het bodemleven. Het was dan ook een terechte vraag van een bioloog uit Zweden waarom bij het ontmantelen van een windpark de eis wordt gesteld dat deze prachtige onderwatertuinen worden opgeruimd.

Er was veel belangstelling voor deze conferentie omdat er veel te halen viel. De Deense overheid heeft miljoenen uitgegeven aan ecologisch onderzoek met resultaten die ook gegeneraliseerd kunnen worden. Uiteraard zijn er ook veel lokaal specifieke resultaten, maar de Deense overheid heeft met dit onderzoeksprogramma een stevige bodem gelegd voor de kennis die nodig is voor de toepassing van wind op zee.

Bijlage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>