Vandaag bouwen aan energie van morgen

By Chris Westra on

De brochure ‘Vandaag bouwen aan energie van morgen’ van We@Sea is door de minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven op 25 maart 2009 met open armen ontvangen. Volgens de minster kon de timing niet beter, vlak nadat premier Balkenende het stimuleringspakket aangekondigde.

josenmariavanderhoeven

In de toelichting van Jos Beurskens en Chris Westra werd nog eens onderstreept dat het Nederlands bedrijfsleven absoluut niet achterloopt als het gaat om de ontwikkeling van offshore windenergie. Dit werd geïllustreerd met de nieuwe installatietechniek van Ballast-Nedam waarbij een vooraf geteste complete windturbine op zijn fundatie in zee gezet kan worden. Tevens werd gewezen op het initiatief van een haven op zee om de realisatie van een groot windturbinepark mogelijk te maken. De lange voorbereidings- en levertijden noodzaken tot snel beginnen aan de realisering van de doelstelling.

Na de overhandiging van de roadmap aan Maria van der Hoeven en drie exemplaren voor haar collega?s van de andere betrokken ministeries sprak zij krachtige woorden:
“Deze crisis heeft de tijd rijp gemaakt voor een forse investering in wind op zee. Ik heb me daar hard voor gemaakt. Voor wind op zee is vanmiddag 2,4 miljard euro extra beschikbaar gesteld. Eerder had het Kabinet besloten deze kabinetsperiode 450 megawatt wind op zee te committeren. Daar komt nu 500 megawatt bij! We willen tenslotte sterker, slimmer en schoner uit de crisis komen. Windenergie wijst ons de weg vooruit!”

“Ik ben blij dat Nederlandse projectontwikkelaars al ver gevorderd zijn met hun plannen. Nu moeten we toeslaan en onze ambities omzetten in daden. Een groot woord van dank aan alle onderzoekers van We@Sea die hebben meegeschreven aan deze waardevolle brochure: ‘Vandaag bouwen aan energie van morgen’ slaat de spijker op z’n kop. Morgen over voldoende betaalbare én duurzame energie beschikken vereist inderdaad vandaag keuzes.
Uw brochure is een Roadmap. Een denk- en discussiestuk dat ons verder op weg helpt. Zo?n stuk hebben we nodig.”

chrisenmariavanderhoeven

Ze onderstreepte nogmaals de juiste timing van de roadmap met het oog op het Nationaal Waterplan, waarin een keuze is gemaakt voor een aantal gebieden in de Noordzee die geschikt zijn voor windturbineparken. Voor de zomer zal zij met haar collega’s in het kabinet een besluit nemen over de manier waarop de gebieden zullen worden opengesteld voor exploitanten van windenergie.

De minister noemde ook de werkgelegenheidsaspecten en de sterke positie van Nederland op het gebied van windenergie.
“Windenergie moet ons internationale visitekaartje worden. We@Sea is een publiek-private onderneming. Dat is precies de organisatievorm die ik voorsta wanneer het gaat om wind op zee. Overheid en bedrijfsleven zullen de handen ineen moeten slaan, willen we wind op zee met succes op grote schaal gaan realiseren.”
“We zullen het samen moeten doen. Onze doelen zijn ambitieus. 6000 MW wind op zee. Dat is fors. Maar het is nodig om onze targets voor 2020 te halen. We redden het simpelweg niet met alleen wind op land, biomassa en zonne-energie.”

“De Roadmap die ik nu in handen houd levert op alle fronten waardevolle suggesties. Het stuk straalt een positieve boodschap uit en daar ben ik blij mee. Als minister van Economische Zaken krijg ik een goed gevoel bij de passages die laten zien hoe Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan de noodzakelijke innovaties.” Met deze brochure denkt u uiterst constructief mee over de uitdagingen waarvoor bedrijfsleven en overheid samen staan. Het innovatieve idee van een ‘haven op zee’ vind ik prachtig en waardevol om serieus als optie te bezien, dan kunnen we de golfstaten een poepie laten ruiken. Ik heb begrip voor de noodzaak van investeringszekerheid. Windenergie heeft een gouden toekomst, daar ben ik van overtuigd. Tegelijkertijd weten we allemaal dat er nog horden te nemen zijn. Dat gaat ons lukken. Zolang we openstaan voor samenwerking en debat en vakkundigheid als uitgangspunt nemen. Deze brochure stemt mij wat dat betreft in alle opzichten optimistisch!”

Download de brochure hier onder.

Bijlage:

ecn_lr
ecn_lr.pdf (1 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>