De praktisch ingerichte bedrijfswagens van windturbinemonteurs

In het kader van duurzame ontwikkelingen zijn vele landen – wereldwijd – de afgelopen decennia fors gaan investeren in windturbines, die ‘groene’ stroom opwekken. Er wordt gezegd dat windenergie noodzakelijk is om de uitstoot van koolstofdioxide tegen te gaan. Maar ook nucleaire energie is een vorm van schone energie: van CO2-uitstoot is namelijk geen sprake. Kerncentrales hebben echter een slechte reputatie, omdat het opwekken van dit soort energie radioactief afval met zich meebrengt.

Afgedankte windturbines

Om een eerlijk beeld te schetsen dienen we wel rekening te houden met het feit dat windturbines ook een keer ‘op’ zijn. Zolang de windmolens draaien dragen ze wellicht bij aan een schoner milieu, maar zodra deze turbines afgeschreven zijn, leveren ze een gigantische afvalberg op. Net zoals dat met kernenergie het geval is, heeft het opwekken van windenergie dus een keerzijde. Het is daarom enorm belangrijk – in verband met de duurzaamheidsideologie – dat de bestaande windturbines zo lang mogelijk meegaan.

Het onderhoud van windturbines

Wanneer er eenmaal windmolens geïnstalleerd zijn op het daarvoor bestemde grondgebied, dan moeten deze turbines uiteraard goed onderhouden worden. Er is momenteel dan ook een grote vraag naar windturbinemonteurs en dat is vrij logisch, aangezien het aantal windturbines steeds groter wordt, ook in Nederland. Deze technici rijden dagelijks van windmolenpark naar windmolenpark om onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten en eventuele reparaties aan defecte turbines uit te kunnen voeren. Hierbij is een praktisch ingerichte bedrijfswagen onontbeerlijk.

Systematisch werken

Om de werkzaamheden op een vlotte manier te kunnen uitvoeren zijn de bedrijfswagens van de windturbinemonteurs op een professionele manier ingericht. Dat wil zeggen dat deze bussen uitgerust zijn met een deugdelijke bedrijfswageninrichting waarin al het benodigde gereedschap en eventuele reserve-onderdelen – wieken en ander groot materiaal uitgezonderd! – op een overzichtelijke manier kunnen worden gerangschikt, opdat de monteurs niet voortdurend naar hun benodigde spullen hoeven te zoeken. Een dergelijke bedrijfswageninrichting zorgt ervoor dat de technici systematisch kunnen werken, wat wel zo plezierig is.

Windturbines op zee

Inmiddels bevinden zich ook enorme windmolenparken op zee. Zo zijn er bijvoorbeeld bij Egmond aan Zee 36 windturbines in de Noordzee geïnstalleerd. Hoewel de windturbines op zee tegenwoordig van een solide betonvoet zijn voorzien, staan de windmolens bij Egmond aan Zee op funderingspalen die destijds in de zeebodem geheid zijn. De masten zijn met kraanschepen opgetrokken en ook de turbine-onderdelen werden per schip naar de locatie vervoerd. De windparken op zee krijgen gemiddeld eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt.

Optimaal ingerichte schepen

De onderhoudstechnici die deze opknapbeurten voor hun rekening nemen worden per schip naar de windturbines vervoerd. Deze ‘snelle’ schepen zijn voorzien van een systematische inrichting – vergelijkbaar met de bedrijfswageninrichting van WorkSystem – opdat ook de werkzaamheden op zee vlot kunnen worden verricht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *