Positieve eigenschappen

Nederland was al lang beroemd om haar windmolens. Al vanaf de 16e eeuw heeft Nederland zich uit kunnen breiden door met de molens water weg te pompen, waardoor er nieuw land droog kwam te liggen. Ook de moderne windmolens zijn daartoe in staat en ze zijn ook nog eens efficiënter dan de houten windmolens. Klimaatverandering Windmolens helpen ook op een positieve manier mee om de...

Hoe ontstaat wind

Als de lucht horizontaal van de ene plek naar de andere stroomt, noemen we dit wind. In de atmosfeer kan de lucht ook verticaal stromen. Maar hoe ontstaat die wind eigenlijk? Hiervoor moeten we even terug naar een eenvoudige basis, hij ontstaat namelijk door de zon. De opwarming van de zon Door de grote hoeveelheid zonnestralen langs de evenaar, wordt het aardoppervlak daar sterk verwarmd. Ook de...

Wind energie

In Nederland wordt veel elektriciteit opgewekt door de zogenaamde windturbines. Ze vervullen een cruciale rol om energie uit duurzame bronnen op te wekken. Van wind naar energie Een windturbine kan namelijk wind om zetten naar elektriciteit. De wind laat de rotorbladen van de turbine draaien waardoor met de rotor de generator in beweging wordt gezet. Er is wel een omvormer nodig om de stroom naar...