Wind energie

In Nederland wordt veel elektriciteit opgewekt door de zogenaamde windturbines. Ze vervullen een cruciale rol om energie uit duurzame bronnen op te wekken. Van wind naar energie Een windturbine kan namelijk wind om zetten naar elektriciteit. De wind laat de rotorbladen van de turbine draaien waardoor met de rotor de generator in beweging wordt gezet. Er is wel een omvormer nodig om de stroom naar...